česky
english

7. Lágr Žezdy

Z Rudniku míříme do blízké osady Žezdy, kde vězni těžili mangan. Ten se používal ve vojenském průmyslu například k zesílení pancéřování tanků. První tábor Gulagu zde vznikl už v roce 1942 a teprve v roce 1948 byl začleněn do nově vzniklého Stěplagu jako Páté táborové oddělení. Přišlo sem nejdřív tisíc vězňů, kteří si tady postavili stany a začali kopat do země, aby odkopali tři metry horní vrstvy. Poté rudu dobývali povrchově. V 50. letech v tomto táboře pracovalo téměř 1 400 vězňů a kromě manganu zde těžili kámen a pracovali i v šicích dílnách.

V táboře se podle archivních dokumentů nacházelo pět baráků-zemljanek a jeden kamenný barák. A právě jeho torzo se zde dochovalo a my jsme ho důkladně zdokumentovali. Kromě něj se na území tábora dochovaly i zbytky obvodové zdi lágru a návazná stavba k vězeňskému baráku. Informace z archivu hovoří také o přítomnosti nemocnice pro 60 osob, lázeň-umývárna, jídelna a samotka (trestný izolátor) se čtyřmi celami celkem pro 35 osob. Pozůstatky těchto dalších staveb se nám ovšem nepodařilo identifikovat.

Vězeňský barák byl poměrně veliký, dlouhý 43,5 metru. Zemljanky v Žezdách měly na délku 28 metrů. Baráky, které jsme dokumentovali na Sibiři podél tzv. Mrtvé trati, měřily 26 metrů. Vězeňský barák v Žezdách je zatím největší, jaký se nám během našich expedic podařilo zdokumentovat. Podle odhadů Turganbeka Alanijazova v jednom takovém baráku mohlo žít až 250 vězňů.

Zachovaný vězeňský barák

Pozůstatky tábora v Žezdách jsem dokumentovali 21. listopadu 2021. Při verifikaci míst podle aktualizovaných družicových snímků z roku 2023 jsme zjistili, že právě pozůstatky nejzachovalejšího vězeňského baráku byly srovnány se zemí. Podrobnosti zatím neznáme, v každém případě jsme rádi, že vizuální pozůstatky se nám podařilo zafixovat alespoň virtuálně. A právě v tom vidíme smysl naší práce, a i proto plánujeme další expedice a dokumentaci bývalých táborů Gulagu. Aby jejich paměť nadobro nezmizela.

Srovnání špionážních snímků CIA z roku 1961, na nichž je tábor v Žezdách zřetelně vidět, se stavem v roce 2021. Pozůstatky jsou stále velmi dobře patrné, včetně obvodových zdí a ruin vězeňského baráku.

Na aktuálním satelitním snímku z roku 2023 níže je vidět, že vězeňský barák a obvodové zdi byly rozebrány.

Večer po několikahodinové dokumentaci pozůstatků tábora jsme měli možnost okusit pohostinnost místních Kazachů. Ve vesnici Žezdy žije jedna bývalá studentka našeho průvodce Turganbeka Alanijazova. Ta nás pozvala ke své rodině na večeři, která se nesla v tradičním kazašském duchu.

Vesnice Žezdy
Náš expediční tým u tradičního kazašského stolu

Pokračovat ve čtení

Česká stopa